Devapriyaji - True History Analaysed

Members Login
Username 
 
Password 
    Remember Me  
Post Info TOPIC: ராபர்ட் டி நொபிலி செய்த போர்ஜரி ஏசுர் வேதம்


Guru

Status: Offline
Posts: 7329
Date:
ராபர்ட் டி நொபிலி செய்த போர்ஜரி ஏசுர் வேதம்
Permalink  
 


 16ம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவுக்கு மதம் பரப்ப வந்த  பாதிரி ராபர்ட் டி நொபிலி

DeNobili.jpg Denobili+ext.jpg 

[1577-1656] உண்மையில் இந்து வேதங்கள் ஐந்து என்றும் ஐந்தாவது வேதமான ஏசுர்வேதம் பிராமணர்களால் மறைக்கப்பட்டது என்றும் பிரச்சாரம் செய்தார்.

 

அவரே ஒரு நூலை உருவாக்கி,  அந்நூலின் ‘தொன்மையான’ சுவடி உருவாக்கி  ஐரோப்பாவுக்கும் கொண்டு சென்றார். புகழ்பெற்ற பிரெஞ்சு சிந்தனையாளரான வால்டேர் உட்பட பலர் இந்நூலை ஒரு மகத்தான ஞானநூல் என்றும் மறைக்கப்பட்ட ஞானத்தின் கண்டுபிடிப்பு என்றும் புகழ்ந்து எழுதியிருக்கின்றனர்

நூறாண்டுக்காலம் இந்த மோசடி புகழுடன் இருந்தது. 1774 ல் பிரெஞ்சு ஆய்வாளரான பியர் சொனேரா என்பவர் அச்சுவடியுடன் இந்தியா வந்து விரிவான ஆய்வுகளைச் செய்து அது அப்பட்டமான மோசடி என்று கண்டு பிடித்தார். தொடர்ந்து பல ஆதார பூர்வமான கட்டுரைகளை எழுதி அதை முறியடித்தார். இந்தச் சுவடி இன்று பாரீஸ் அருங்காட்சியகம் ஒன்றில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

proxy?url=http%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2Fe%2Fe4%2FRoberto_de_Nobili_%25281577-1656%2529%252C_gravure.jpg%2F220px-Roberto_de_Nobili_%25281577-1656%2529%252C_gravure.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*

நொபிலியின் மோசடி அப்பட்டமாக அம்பலப்படுத்தப்பட்ட வரலாற்றை மெல்ல மெல்ல மறைத்து விட்டனர்.மட்டுமல்ல நொபிலியின் முயற்சி உன்னத நோக்கம் கொண்டதே என்றுகூட மாக்ஸ்முல்லர் போன்றவர்கள் எழுதினார்கள்.

வேதம் என்ற சொல் இந்துமதத்தில் உள்ள நான்கு நூல்களை மட்டுமே குறிப்பிடுவது என்று அறிந்த இந்துக்களே இன்று அபூர்வம்.

 ராபர்ட் டி நொபிலி  பாதிரி"தத்துவ போதகர்"- கிறிஸ்துவம் எனும் பட்டம் தந்து கொள்கிறது

http://maddy06.blogspot.in/2008/05/de-nobili-roman-brahmin.html

http://www.jeyamohan.in/35680

இதே வகையான முயற்சிகள் எப்போதும் தொடர்ந்து நிகழ்ந்தபடியே வருகின்றன. திருக்குறள் என்பது ஒரு கிறித்தவநூலே என்றும் அதன் மூலச்சுவடி தனக்கு கிடைத்துள்ளது என்றும் 1972இல் கணேசய்யர் என்பவர் சொல்ல அவரை அன்றைய மைலாப்பூர் பேராயர் அருளப்பா ஊடகங்கள் முன் நிறுத்தினார். உலகமெங்கும் கொண்டு சென்றார். பெரும் முயற்சியுடன் அந்த மோசடி முறியடிக்கப்பட்ட்து.__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 7329
Date:
RE: ராபர்ட் டி நொபிலி செய்த போர்ஜரி ஏசுர் வேதம்
Permalink  
 


http://en.wikipedia.org/wiki/Ezourvedam 

The Ezourvedam is a forgery "consisting of certain 'Vedic' materials translated by Jesuits with the intention of isolating elements most in harmony with Christianity.

History and authorship[edit]

A manuscript called Ezourvedam was given to Voltaire in 1760 by Louis-Laurent de Federbe, Chevalier de Maudave.[3] The text was in French, and said to be a French translation of a Sanskrit original.[3] Voltaire was enthusiastic about the work, had it copied, and brought it to the attention of others.[3] It was first published in 1778[4] (Voltaire died that same year). The genuineness of the Ezourvedam was first questioned in 1782; these doubts were confirmed in 1822.[4] Rather than an original Sanskrit work, theEzourvedam turned out to be a French text, written by French Jesuits, and meant to be translated into Sanskrit.[4]

Title[edit]

The name Ezourvedam was sometimes taken to be a corruption of Yajurveda,[4] but the Ezourvedam has nothing in common with the Yajurveda.[4] The Ezourvedam itself refers to the Yajurveda as Zozu-vedam.[4] "Ezour" is the sandhi-form of "Ezous-", that is, "Jezus", based on the Latin pronunciation used by the Jesuits.[5] The name "Ezourvedam" means something like "Gospel of Jesus".__________________


Guru

Status: Offline
Posts: 7329
Date:
Permalink  
 

De Nobili-The Roman Brahmin

The Portuguese had arrived in India in 1498 and were busy since then in taking over the roaring spice trade by hook or crook, and force, fighting battles with the Zamorin and his troops. They were also busy in enforcing Christianity where they could, making them a very unpopular lot, except as in the case of the Paravas, whom I wrote about earlier. The word Parangi (the person from Portugal) was a dreaded term and synonymous with forced Christianity.

It was into this turmoil in South India that his Lord’s calling led Robert De Nobili, and as he was soon to realize, specifically, to Madurai where he ended spending many years of his life. Madurai, the capital of Nayak kings at that time was also a center of Vedic learning, and Hindu philosophy and science were extensively studied. His story, like that of 
Dom Joao Da Cruz who I wrote about recently, is fascinating.

Sometime you wonder at the sheer audacity and sagacity of certain people, how they risk life & legacy, in order to achieve their higher goals or godly calling. Such was the effort of Robert De Nobili that he managed to carry it on for close to 50 years. Can you imagine a chaste Italian Jesuit priest, dressed in ochre robes, with a ‘ponool’ (sacred thread) around his body and the sacred sandalwood marks on his forehead and arms, conducting extensive religious debates and promoting his religion to the Iyers & Iyengars of Madurai in all the three languages, Tamil, Sanskrit and Telugu, mastered in a couple of calendar years (In his life he is said to have mastered 32 languages) at Tuticorin, Goa & Cochin? Unbelievable, eh? Well, I was taken aback when I encountered him in history books, close on the heels of Joao De Cruz and St Xavier in timeline. So confident was this young upstart, all of 28 years of age that he promised the Roman clergy that he will start from the top of the Indian caste ladder and that he would have the South of India converted in no time.

Let us start with some basic information. Robert De Nobili, born at Montepulciano, Tuscany, September, 1577; died at Mylapore, India, in Jan 1656. Born in a family which claimed noble descent and distinguished relations. Ran away from home at the age of nineteen to join the Society of Jesus (Jesuits) at Naples and after a brilliant course of studies sailed for the Indian mission in October, 1604, arriving at Goa on 20 May, 1605. After a short stay at Cochin (where he fell gravely ill and nearly died) and the Fishery Coast, he moved in November, 1606, to Madurai.

The policy until then by the Portuguese clergy was to try and achieve conversions of the downtrodden lower classes, sometimes forcefully, hardly making contacts with the upper castes. Parangi’s had strict rules after conversions, getting the new recruits to eat meat, change their entire ways of life etc which earned them no good will, and then again, the converts were still considered lower class. The revised priority in India, therefore for the Jesuits, was to free Hindus from the stranglehold of the Brahmanas as set by St Xavier. The resident Jesuit priest in Madurai was making no headway with conversions and not a single Brahmin had converted thus far.

De Nobili had other ideas (fashioned on his colleague Matteo Ricci’s methods of acting as a Confucian scholar in China). He would persuade the nobility to accept his way and start from the top of the caste ladder. First he had to understand the terrain and its constraints. As it goes, De Nobili learnt the first lessons about Hinduism from a teacher he met at Fr Fernandez’s school for the Parava fishermen in Tuticorin.

Having ripened his design by thorough meditation and by conferring with his superiors, the Archbishop of Cranganore and the Provincial of Malabar, who both approved and encouraged his resolution, Nobili planned his arduous career to visit Madurai in the dress of the Hindu ascetics, known as sanyasis. The permission came in 1607, and he exchanged his black cassock for Kavi (saffron) colored robes, shaved his head and put on a linen turban, a triple strand poonool across his shoulder, broad sandalwood paste ‘kuri’ on his forehead, and his leather shoes were exchanged for wooden sandals.

He carefully avoided meeting with Father Gonsalvo Fernandes the resident Jesuit priest as he took his lodgings in a solitary abode in the Brahmins' quarter obtained with the benevolence of a high officer in Madurai. He then engaged a Brahmin cook and ate vegetarian food consisting of rice, vegetables, fruit and milk, eating just once a day. He later employed a Telugu Brahmin Sanskrit scholar Sivadharma to teach him the Vedas, hoping & preparing to meet the Brahmins on their own higher ground. He operated as a `saint' from an `ashram' and offered `pujas.' At the end of the `pujas,' De Nobili distributed `prasadam.' All this while, he studiously avoided any contact with lower caste people. By 1610 he had mastered the Hindu scriptures and the three languages. He wrote two books ‘Dialogue of Eternal life’ and ‘Inquiry into the meaning of life’ in Tamil and used them to draw the local Brahmins to debates. Soon he came to be known as the Tattuwa Bhodhacharia Swamikal or the Roman Brhamin. 

J. N. Ogilvie in his work, Apostles of India says "It was told how a strange ascetic from some far land had arrived, drawn to the holy city by its great repute, and that he had taken up his abode in the Brahman quarter of the city. Soon visitors flocked to the house of the holy man to see what they should see, but only to find that the Brahman's servants would not permit their entrance. 'The master,' they said, 'is meditating upon God. He may not be disturbed.' This merely helped to whet the people's desire and increase the fame of the recluse. The privacy was relaxed, and daily audiences were granted to a privileged few."


It was this willingness to adapt to Indian customs coupled with asceticism that won him some converts. In that year, he could convert 63 people, starting with his first Tamil teacher (who was later named Albert, according to Stephen Neil’s Christianity in India), but they were not required to break their caste or change their dress, food or mode of life except in the matter of idolatry. They could also retain their sacred thread and tuft of hair on their head.

Nobili’s teachings did not go all plain sailing. When a large assembly of 800 Brahmins once demanded his expulsion from Madurai, Nobili defended himself, saying that he was not a Parangi, but a ‘Twice born’ sanyasi from Rome, and that the version of religion he taught did not abolish the caste system. To lend credibility, he produced a certificate from Rome that called him a ‘Romaca Brahmana”. A version of this was also nailed to the door of his house. He went on to say ( apparently) that he was a descendant of Brahma and that he was in possession of the lost 5th Veda, the Yesurveda or Veda of Yesu (Jesus) and that his teachings were based upon that scripture. Sivadharma, his Brahmin teacher then defended him strongly at the meeting and this proved the clincher. Nobili remained in Madurai and preached his Yesur Veda for the next few decades.

Ines Zupanov, a contemporary historian contends - Armed with theological theories developed in Europe by both Catholic and Protestant thinkers, Nobili devised an ingenious strategy - based on theologically framed resemblance and analogies – of how just about everything in Indian paganism can be converted into Christianity. The politics of acceptance of the Nobili method in Rome is explained in the book Heroic Leadership (Jesuits & JP Morgan) by Chris Lowney.

Francis Ellis, in his contribution to the 1822 Transactions of the Asiatic Society, explained that Nobili presented to the group an old, dirty parchment in which he had forged, in the ancient Indian characters, a deed, showing that the Brahmans of Rome were of much older date than those of India and that the Jesuits of Rome descended, in a direct line from the god Bhrama. However, Stephen O Neil provides a translation of the parchment he nailed to his door, which actually stated what he was, and what his aims truly were.Max Mueller said - "A man who could quote from Manu, from the Puranas, nay from the works such as the Apasthamba Sutras, which are known even at present only to those few scholars who can read Sanskrit manuscripts, must have been far advanced in the knowledge of the sacred language and the literature of the Brahmins." But many others contend that he learnt just enough to dazzle, not ever to exude in depth…Andrew Steinmetz in his book ‘History of the Jesuits Vol II’ says – So skillfully was the fifth Veda or Yesur Veda prepared, written in the same style as the first four that many Brahmins received it as authentic and Voltaire went on to translate it into L’Ezour Vedam.

Ronald E. Modras in his book Ignatian Humanism: A Dynamic Spirituality for the 21st Century, states – Nobili argued with his superiors in Rome that Brahmins should not be required to get rid of their tuft of hair or their sacred thread before converting. He tried to explain that the term Brahmin meant Doctor or scholar and not priest. Nobili was an excellent orator and an even better writer; it was his persuasive writing that won over the Jesuits of Rome & Lisbon when his superior Fr Trancoso of Goa complained about him. Pope Gregory XV undertook a special tribunal to examine the validity of his work. But after a long inquisition covering 14 years, the Pope decreed on behalf of De Nobili. This furious exchange of letters between Goa, Rome, Cochin and Madurai resulted in the Malabar rites declaration where Christians of India were allowed to follow their customs within their new religion.

His success as a missionary was that the Christian population swelled from around 30,000 in 1656 to over 100,000 in 1706. In Church lore, he is credited with having secured among the largest harvest of converts for Jesus. But it was not to be, the initial successes reversed their course and dwindling numbers of Nobili's converts eventually lead to the closure of his mission in Madurai.

During his final years, he was banished to Jaffna, where by then; he had lost much of his eyesight and eventually moved to Madras as he was not allowed back to Madurai by the Jesuits. Thus it was in Mylapore that the former count of Civitella died after his last eight painful years, in the year 1656, a broken, penniless and blind man.

Notes.

1. This was a particularly difficult topic to research as the religious parts were of no particular interest to me. I persisted as I found De Nobili’s character interesting and audacious, to say the least. No disrespect is meant to any religion involved, with any part of the text of this article, all events are sourced from historical accounts.

2. Most of the authors who wrote about those times were against Nobili’s methods of mingling with the populace and for not taking a superior western stance. So their writings termed him a fraud, an imposter and a person who diluted the gospel and brought in Paganism to Christianity. I referred & read most of the author’s books mentioned, but only to the extent of Nobili’s involvement in their books and for the basic purpose of writing this article. Only two of the books provided, in my opinion a fair understanding of the times and the person. They were Stephen Neill and Chris Lowney. These accounts of Robert De Nobili’s life can be found at A History of Christianity in India: The Beginnings to AD 1707 By Stephen Neill and 
Heroic Leadership (Jesuits & JP Morgan) by Chris Lowney. There could of course be other more complete & authoritative books…

3. It is difficult to determine if much what he did was fraud, especially the stories of the rewritten Vedas and his documentation on the lineage to Brahma. One must realize that there were many Jesuits out to discredit him and to this date many Christians agree with those Nay Sayers, so such stories still run their course. To read a critical Hindu version, refer to 
Arun Shourie’s article.

4. One should also not imagine that De Nobili enjoyed living like a Sanyasi or accepted the principles of asceticism. He bore it painfully and frequently complained of his poor lifestyle in his letters to Rome.

5. At 
least one article details that he actually lived and preached from Salem - Senda-mangalam (in Namakkal Taluk), and not Madurai. It also talks about the support he received from the heir apparent to the Salem Throne – one Tirumangala Nayaka who eventually converted.


__________________
Page 1 of 1  sorted by
 
Quick Reply

Please log in to post quick replies.Create your own FREE Forum
Report Abuse
Powered by ActiveBoard